Usługi psychologiczne

oferta

Zakres usług

Zapraszam do zapoznania się oferowanymi przeze mnie usługami z zakresu psychologii, szkoleń i psychoterapii.

 

 

Sesje indywidualne

Pracuję z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresję, nieakceptującymi siebie, niepotrafiącymi poradzić sobie ze stresem, z osobami doświadczającymi trudności życiowych, cierpiącymi na zespół stresu pourazowego. Pomagam ludziom w kryzysie zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Współpracuję z i ich bliskimi dając im wsparcie w trakcie procesu leczenia.

Wszystkie powyżej wymienione trudności możliwe są do przezwyciężenia przy zastosowaniu odpowiednich metod pracy terapeutycznej.

 

 

Szkolenia i warsztaty dla firm

Powadzę szkolenia dotyczące tematyki zdrowia, są to warsztaty i wykłady w obszarach profilaktyki zdrowia psychicznego.

Kondycja ma istotny wpływ na zdrowie człowieka, aktywność, wydajność w pracy i poziom energii. Mowa tu zarówno o kondycji fizycznej jak i psychicznej.

Obecnie wiele firm uświadamia sobie, iż tworząc własną kulturę zdrowia, pomaga pracownikom w pokonywaniu trudności pojawiających się w dynamicznym środowisku zawodowym, przyczyniając się tym samym do zwiększenia ich efektywności, wydajności i zadowolenia.

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

 

ul. Jasna 5/7
96-100 Skierniewice
psycholog@wojciechkopytek.eu
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.