Kryzys psychologiczny

Interwencja kryzysowa

W trakcie interwencji kryzysowej wspieram firmy w sytuacjach kryzysowych oraz w procesach zmiany. Świadczę pomoc psychologiczną skierowaną dla osób indywidualnych – przeżywających kryzys, towarzyszę im także w procesie żałoby i przygotowuję je na przeżywanie emocji związanych ze stratą.

Interwencja kryzysowa jest z reguły pierwszą pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną skierowaną do osób w kryzysie po wydarzeniu traumatycznym ograniczająca się z reguły do dwunastu spotkań.

 

Interwencja kryzysowa polega na:

 • udzielaniu wsparcia
 • okazywaniu szacunku, zrozumienia i empatii
 • pomocy w bezpiecznym rozładowaniu napięcia emocjonalnego
 • wsparciu działaniach wspierających wyjście z kryzysu
 • wzmocnienu zasobów osoby potrzebującej pomocy
 • wzmocnieniu poczucia kontroli i bezpieczeństwa
 • wsparciu pewności siebie i umożliwieniu korzystania z zasobów wewnętrznych - wiedzy, doświadczenia, umiejętności, jak również z zasobów zewnętrznych umiejetność poszukiwania pomocy i wsparcia ze strony innych osób z najbliższego otoczenia oraz ewentualnej pomocy instytucji.

 

Zakres oddzialywań terapeutycznych:

 • interwencja kryzysowa osób dorosłych
 • interwencja kryzysowa dzieci, młodzieży oraz rodzin
 • interwencja kryzysowa  dla osób z tendencją do zachowań autoagresywnych i agresywnych dzieci, młodzie, dorośli.
 • interwencja kryzysowa dla służb mundurowych, pracowników służby zdrowia i pracwników korporacji

 

Kryzys psychologiczny bazuje zazwyczaj na czterech płaszczyznach:

 

 • kryzys rozwojowy: Jest to kryzys związany z nieuchronnymi zmianami występującymi w życiu człowieka np. z urodzeniem dziecka czy ukończeniem szkoły, zmianą pracy lub jej utratą, zakończeniem dotychczasowego związku (np. rozwód). Pojawia się, kiedy osoba nim dotknięta wchodzi w nową rolę i nie umie się w niej odnaleźć;

 • kryzys sytuacyjny: pojawia się, w momencie nieoczekiwanego negatywnego doświadczenia powstałego w wyniku niechcianego wydarzenia - śmierci bliskiej osoby, dotknięcia niepełnosprawnością, utratą majątku,

 • kryzys egzystencjalny: najczęściej jest on przeżywany w połowie życia, kiedy człowiek dokonuje bilansu dotychczasowych osiągnięć, efektów podjętych decyzji, jest to tzw kryzys wieku średniego;

 • kryzys środowiskowy: kryzys ten występuje w momencie nagłej zmiany warunków życia w wyniku doświadczenia klęsk żywiołowych np. utrata majątku w wyniku powodzi, pożaru.

 

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

Psycholog Skierniewice

 

ul. Jagiellońska 32
96-100 Skierniewice
psycholog@wojciechkopytek.eu
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.