Psychoterapia poznawczo behawioralna:

Wojciech Kopytek

Psychoterapia oraz coaching mają za zadanie pomóc zmienić w życiu to, co zmienić możemy i zaakceptować to czego zmienić nie możemy.

 

Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią ściśle ukierunkowaną na cel. W tym nurcie psychoterapii główną kontrolę nad przebiegiem terapii, czyli jej kierunkiem oraz szybkością leczenia sprawuje klient/pacjent.

 

Razem z psychoterapeutą pracuje on/ona nad aktualnymi trudnościami, które na początku terapii zostały zdefiniowane jako główny problem.

 

Głównym celem psychoterapii poznawczo-behawioralne jest zmiana sposobu myślenia, jest to sfera poznawcza oraz zachowania pacjenta sfera behawioralna.

 

Zmiana sposobu funkcjonowania sfery poznawczej i behawioralnej ma za zadanie wywrzeć pozytywny wpływ na sferę emocjonalną człowieka.

 

W terapii poznawczo – behawioralnej psychoterapeuta wspiera wyuczenie przez pacjenta/klienta nowych, skuteczniejszych, lepiej przystosowawczych sposobów funkcjonowania i rozwiązywania problemów, znacznie lepiej dopracowanych, niż dotychczas posiadane przez klienta.

 

Terapia poznawczo – behawioralna stworzona jest do pracy z osobami, które świadomie chcą zmienić swoje życie i są w stanie podjąć niezbędny wysiłek, by osiągnąć wyznaczony sobie cel, jakim jest zmiana.

 

W psychoterapii poznawczo – behawioralnej istotnym elementem jest nauka, psychoedukacja. Jej celem jest uświadomienie klienta w kwestiach związanych z jego problemami. Wiedza ta ma stanowić narzędzie umożliwiające skuteczne i samodzielne pokonywanie problemów już po zakończeniu psychoterapii. Wiedza ta ma również za zadanie ustabilizować pozytywną przemianę i pogłębić ją.

 

Współpraca psychoterapeuty z pacjentem kończy się po osiągnięciu celu, lub celów terapii ustalonych na pierwszych sesjach terapeutycznych.

 

W psychoterapii poznawczo – behawioralnej rola psychoterapeuty jest aktywna i często dyrektywna, polega ona na doradzaniu, wyjaśnianiu, wspieraniu proponowaniu rozwiązań i motywowaniu klienta do zmiany swojego zachowania. Psychoterapeuta często prowokuje klienta do zachowań zmuszających klienta do opuszczenia przez niego jego strefy komfortu.

W tym nurcie terapii istotna jest również praca własna klienta. Psychoterapeuta wyznacza zadania pracy własnej oraz współpracuje z klientem.


 

Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest terapią krótkoterminową ukierunkowaną na osiągnięcie z góry wyznaczonego celu. Ilość sesji zazwyczaj ogranicza się do 20, najczęściej wystarczy mniejsza ilość spotkań.

Kto może korzystać z psychoterapii poznawczo – behawioralnej?

 

Osoby cierpiące na:

 

 

 • Depresja

 • Zaburzenia lękowe

 • Nerwice

 • Zaburzenia odżywiania, w tym anoreksja nervosa

 • Napady agresji i złości

 • Fobia społeczna

 • Stres

 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (natręctwa nerwicowe)

 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

 • Schizofrenia

 • Uzależnienia/Współuzależnienie

 • Zaburzone relacje np. rodzinne, małżeńskie, partnerskie

 • Zaniżona samoocena​

 

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

Psycholog Skierniewice

 

ul. Jagiellońska 32
96-100 Skierniewice
psycholog@wojciechkopytek.eu
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.