Szkolenia antystresowe

COACHING ANTYSTRESOWY i KONSULTACJE W ZAKRESIE ROZWOJU ZAWODOWEGO - OFERTA DLA FIRM ORAZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

 

Czy robisz wszystko co trzeba, aby ludzie tworzący Twoją firmę byli wydajniejsi?

 

Zorientuj się, czy w chwili obecnej dysponujesz wszystkim, co może zoptymalizować jakość pracy i podnieść wydajność pracowników.

 

Zdrowie pracowników jest podstawą ich wydajności.

 

Pomogę zadbać o ich zdrowie psychiczne, wyeliminować toksyczny stres, lęki i frustrację.

 

Biznes tworzą ludzie. Pamiętaj o tym.

 

 

Jak działam?

 

Zwiększam wydajność firm, tworzę programy przemiany mentalnej pracowników, głównie kadry zarządzającej. Pokazuję, jak tolerowane błędy i zaniedbania, często zamiatane pod dywan wpływają na Twoją frustrację, ambicję, stosunek do siebie i świata, wypalenie zawodowe obniżające Twoją skuteczność, wydajność a w rezultacie realne wyniki finansowe.

 

Podczas spotkań zadaję trudne pytania otwierające serce, oczy i umysł. Oczekuję szczerych odpowiedzi.

 

W trakcie sesji indywidualnych, warsztatów i prelekcji przeprowadzam efektywne zmiany dla twojej firmy.
 

Oto komu pomagam:

 

Członkowie zarządów firm, prezesi – CEO, wiceprezesi, dyrektorzy, pracownicy marketingu, IT i handlu, managerowie średniego i wyższego szczebla pracujący pod silną presją ze strony przełożonych i klientów.

 

Co zyskujesz współpracując ze mną?

- Przejrzystość i przewidywalność dalszego działania firmy i pracowników
- Pozbędziesz się starych uwikłań ciężarów, przeszłości, lęków, frustracji, nawyków i schematów
- Odzyskasz harmonię, pewność siebie, spokój, dystans i radość życia

- Nauczysz się kontrolować emocje w tym stres

Metody, którymi pracuję:

Ustawienia systemowe dla firm i życia prywatnego – kiedy jest potrzeba głębszego wglądu w to, co dzieje się w firmie w relacjach pracowników, czyli życiu, „pod powierzchnią”: i wpływa na realne wyniki i trudne sytuacje w firmie.


Terapia poznawczo – behawioralna – praca terapeutyczna ze stresem, lękiem, frustracją i depresją ukierunkowana na ich wyeliminowanie na osiągnięcie określonego celu. Psychoedukacja.

 

Coaching antykryzysowy: interwencja kryzysowa w biznesie służy pomocy liderom i managerom znajdującym się w sytuacji, w której ich dotychczasowe zasoby są niewystarczające do skutecznego poradzenia sobie z problemem, mają one wzmocnić zasoby i podnieść kompetencje, w tym kompetencje przywódcze oraz nauczyć ich myśleć twórczo pod presją nad rozwiązaniem problemów w sytuacjach trudnych, bardzo stresujących, kryzysowych.


Executive Coaching biznesowy- kiedy potrzeba struktury, celowości, wyniku.
 

Co daje coaching antystresowy?

 

Prowadzony przeze mnie coaching antystresowy jest serią spotkań terapeutycznych prowadzonych z wykorzystaniem technik terapii poznawczo - behawioralnej, w trakcie których istotną częścią jest psychoedukacja. W trakcie spotkań prezentowane są techniki relaksacyjne oraz ćwiczenia ukazujące mechanizmy powstawania stresu, jego funkcji w naszym życiu, wpływu na nasze emocje i zachowanie. W trakcie warsztatów przekazywana jest wiedza na temat metod radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy warsztatów uzyskują dostęp do sposobów pokonywania stresu, kontroli emocji i myśli w sytuacji stresogennej.

 

Osoby uczestniczące warsztatach uzyskają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające im zmienić tok myślenia o potencjalnych sytuacjach stresujących i ich skutkach, w ten sposób, iż nie wywołają one lęku oraz innych niechcianych reakcji organizmu. Warsztaty przeznaczone są dla osób będących pod wpływem silnego stresu, w tym dla kadry managerskiej oraz przedsiębiorców. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie prelekcji oraz spotkań i konsultacji indywidualnych, w ramach których odbywają się treningi relaksacyjne oraz, jeśli to konieczne terapia.

 

Oferowany indywidualny coaching antystresowy składa się z 6 cyklicznych spotkań – 2 w każdym z trzech miesięcy jego trwania, coaching kierowany do grup obejmuje jedno spotkanie trwające osiem godzin. Z jakiego powodu wiedza na temat stresu i zdolność zarządzania nim są tak ważne w sferze zawodowej?

 

Wybrany zakres tematyczny coachingu indywidualnego:

 

W czasie coachingu zajmiemy się rozwojem umiejętności zarządzania negatywnymi emocjami – lękiem i stresem w obu sferach zawodowej i prywatnej, takie posunięcie ma za zadanie polepszenie warunków pracy. Skupimy się nad udoskonalaniem umiejętności praktycznych i poszerzaniem wiedzy w głównych obszarach zarządzania stresem:

 

 • Diagnoza problemu i jego skutków ubocznych, w tym konsekwencji finansowych dla firmy,

 

 • Psychoedukacji na temat indywidualnych reakcji na sytuacje stresowe,

 

 • Poszerzaniem wiedzy na temat wczesnego rozpoznawania sygnałów mówiących o doświadczaniu stresu i napięcia,

 

 • Zapobieganie – zarządzanie swoimi emocjami w sposób minimalizujący sytuacje stresowe mające źródło w doświadczeniach pracownika,

 

 • Rozpoznanie i eliminacja czynników stresogennych dla pracowników,

 

 • Metody i technik pokonywania stresu i lęku w tym techniki relaksacyjne,

 

Wybrany zakres tematyczny coachingu grupowego i prelekcji:

 

 • Sytuacje trudne i konfliktowe, problemy w relacjach pomiędzy pracownikami, stres związany z charakterem pracy i dostosowaniem jej trudności do poziomu kompetencji pracownika, psychoedukacja,

 

 • Analiza własnych myśli, emocji zachowań w sytuacji stresu sposoby ich kontroli i modyfikacji optymalizacja reakcji na czynniki stresujące,

 

 • Przemoc jej formy i skutki,

 

 • Mobbing – jego formy i następstwa dla firmy,

 

 • Wypalenie zawodowe,

 

 • Analiza czynników stresogennych,

 

 • Diagnoza: indywidualne reakcje na bodźce stresogenne,

 

 • Płeć psychologiczna i temperament a formy - style radzenia,

 

 • Stres, jego przyczyny i wpływ na funkcjonowanie człowieka,

 

 • Stres i jego wpływ na emocje,

 

 • Psychoedukacja na temat stresu motywującego i demotywującego,

 

 • Psychoedukacja na temat technik radzenia  sobie ze stresem,

 

 • Psychoedukacja na temat sposobów zarządzania stresem jako formy zapobiegania sytuacjom konfliktowym i trudnym,

 

 • Psychoedukacja na temat profilaktyki antystresowej,

 

 • Tworzenie mechanizmów wsparcia w pokonywaniu stresu,

 

 • Prelekcje i wykłady na temat: stresu, pracoholizmu i wypalenia zawodowego. 

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

Psycholog Skierniewice

 

ul. Jagiellońska 32
96-100 Skierniewice
psycholog@wojciechkopytek.eu
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.