Jak stres wpływa na nasze zdrowie i wydajność w pracy?

Zdolność do przeciwdziałania stresowi i jego skutkom jest niezwykle ważną umiejętnością równoznaczną ze skuteczną kontrolą emocji a zatem jest to element zarządzania podstawami swojego działania i zachowania. Kontrola stresu ma istotny wpływ na postawy w stosunku do pracy i firmy. Zarządzanie emocjami umożliwia nam poprawne funkcjonowanie w obu sferach biznesowych/zawodowych i prywatnych.


 

W życiu zawodowym skuteczna kontrola stresu jest parasolem ochronnym przed niską motywacją, frustracją, obniżoną samooceną i w rezultacie wypaleniem zawodowym oraz szeregiem innych niechcianych skutków.


 

Osoby potrafiące kontrolować swój stres i inne emocje posiadają lepsze zdolności interpersonalne oraz lepszą motywację do pracy.


 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż pracownik będący pod wpływem silnego stresu sytuacyjnego, lub stresu uogólnionego o umiarkowanym nasileniu bez wiedzy na temat kontrolowania emocji może szybko nabrać negatywnego nastawienia do swoich obowiązków zawodowych i firmy.


 

Rezultatem doświadczania stresu, lęku i innych negatywnych emocji może być obniżona odporność na stres i zachowania nieadekwatne do sytuacji, co może rodzić konflikty w zespole i burzyć jego skuteczność.


 

Stres ma negatywny wpływ nie tylko na zachowanie człowieka, ale także na jego zdrowie. Chroniczny stres powoduje osłabienie odporności organizmu, może prowadzić do zaostrzenia objawów wielu chorób, może spowodować cukrzycę, problemy z sercem i choroby układu pokarmowego. Stres ma istotne przełożenie się na koszty organizacji pracy i funkcjonowania biznesu.


 

Opisane powyżej sytuacje zostały zaprezentowane w celu uzmysłowienia ważności wprowadzania profilaktyki antystresowej w firmach. Większość firm nie bierze pod uwagę kosztów wynikających z ciągłego napięcia emocjonalnego pracowników.

 

Ps.

Jeśli masz problemy z którymi sobie nie radzisz skontaktuj się ze mną na bezpłatną niezobowiązującą półgodzinną rozmowę. W jej trakcie sprawdzę, czy jestem w stanie Ci pomóc. Jest to rozmowa, podczas której zdefiniujemy twoje potrzeby oraz ewentualnie ustalimy cele pracy terapeutycznej.

 

 Dzięki niej będę mógł:

 

1. przeanalizować twoją sytuację

2. zobaczyć jakie kroki trzeba podjąć, by zmienić twoje życie

3. oraz sprawdzę czy i jak mogę Ci pomóc jak najszybciej osiągnąć cele.

 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego.


Z uszanowaniem


Wojciech Kopytek

www.wojciechkopytek.eu

email: psycholog@wojciechkopytek.eu

tel.: 695-378-352

 

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

Psycholog Skierniewice

 

ul. Jagiellońska 32
96-100 Skierniewice
psycholog@wojciechkopytek.eu
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.