Terapia lęku

Terapia zaburzeń lękowych

W leczeniu - terapii zaburzeń lękowych stosowanych jest wiele rodzajów oddziaływań terapeutycznych. Badania naukowe potwierdziły wysoką skuteczność podejścia dwutorowego, czyli połączenia farmakoterapii oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej (cognitive-behavioral therapy – CBT). W trakcie terapii zaburzeń lękowych istotna jest zmiana sposobu myślenia,  i co za tym idzie sposobu widzenia świata, celem jest wyeliminowanie zniekształceń poznawczych i zmiana schematów poznawczych.

Czym są zniekształcenia poznawcze? Zniekształceniami poznawczymi są pewne zniekształcenia naszej percepcji, sposobu widzenia świata. Można je porównać do okularów słonecznych, które zniekształcają naszą percepcję rzeczywistości. To, że przez zielone okulary widzimy świat na zielono, to wcale nie oznacza, że naprawdę on tak wygląda. Właśnie w podobny sposób nasz odbiór rzeczywistości wypaczają zniekształcenia poznawcze.

 

Zniekształcenia poznawcze to myśli zawierające błędy logiczne. Zazwyczaj zniekształcenia te są niezauważalne i stanowią główną cechę myśli automatycznych oraz przekonań stanowiących ich fundament.
Istnieją skuteczne formy leczenia depresji i zaburzeń lękowych.

Depresja i zaburzenia lękowe mogą być skutecznie leczone, co może zapobiec wielu, poważnym następstwom. Ważne jest jednak wykrycie objawów, a także skorzystanie z pomocy specjalisty. W leczeniu depresji i zaburzeń lękowych zalecane jest stosowanie leczenia farmakologicznego i psychoterapii, jest to tak zwane leczenie dwutorowe. W wielu przypadkach wystarczy sama psychoterapia. Głównym celem jest odszukanie przyczyny choroby i zmiana świadomości pacjenta.

terapia-zaburzen-lekowych897974.jpg

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

 

ul. Jasna 5/7
96-100 Skierniewice
psycholog@wojciechkopytek.eu
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.