terapia procedurą pe

Terapia Procedurą Przedłużonej Ekspozycji

Metoda procedury przedłużonej ekspozycji PE – (j. ang. Prolonged Exposure) jest formą terapii poznawczo-behawioralnej służącą zaburzenia stresowego pourazowego. Terapia metodą przedłużonej ekspozycji (PE) prowadzona jest według oryginalnego programu prof. Edny Foa.

 

Procedura przedłużonej ekspozycji wywodzi się z terapii poznawczo-behawioralnej.

Procedura przedłużonej ekspozycji cieszy się dużym uznaniem. W 2001 roku została doceniona i uzyskała nagrodę Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA.


 

Obecnie zalecana jest jako wzorcowy, zweryfikowany i bardzo skuteczny oraz wskazany do rozpowszechnienia standardowy program leczenia zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD).

Główną zaletą tej formy terapii jest wysoka skuteczność, dająca pacjentom szansę na powrót do zdrowia. Metodą Przedłużonej Ekspozycji leczone są osoby po ciężkich przeżyciach.

 

Leczenie traumy


Terapia obejmuje 8 do 12 cotygodniowych sesji trwających ok. 90 minut.


 

Wydarzenie traumatyczne to sytuacja, w której osoba doświadczająca traumy była bezpośrednio narażona na śmierć, lub była świadkiem wydarzenia zagrażającemu życiu i zdrowiu innych osób.


 

Zdarzeniami traumatycznymi są:

  • wypadki,

  • sytuacja przemocy,

  • klęski żywiołowe,

  • Trauma może być spowodowana przemocą w domu lub w miejscu pracy


 

Nieleczona i zaniedbana trauma może mieć przykre konsekwencje dla codziennego życia osób nią dotkniętych. PTSD w znaczny sposób ogranicza możliwość swobodnego funkcjonowania, co powoduje narastające problemy.

terapia-procedura-pe070545.jpg

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

 

ul. Jasna 5/7
96-100 Skierniewice
psycholog@wojciechkopytek.eu
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.