Terapia procedurą EMDR

Zasady terapii EMDR opracowała amerykańska psycholog kliniczna dr Francine Shapiro. Pierwsze publikacje medyczne dotyczące EMDR pojawiły się w 1989 r. Od tego czasu przeprowadzono wiele badań, które potwierdziły skuteczność tej metody w leczeniu pacjentów w różnym wieku, cierpiących na zespół stresu pourazowego.

 

Ciężko jest stwierdzić, w jaki sposób psychoterapia EMDR wpływa na nasze funkcjonowanie neurobiologiczne. Badania dowiodły, że kiedy odczuwamy bardzo silne emocje nasz umysł nie jest w stanie zapisać napływających do nas informacji, tak jak powinno być zapisane w pamięci autobiograficznej. W trakcie doznania traumatycznego zapis informacji dotyczącej negatywnych emocji jest "zamrażany" w danym momencie w pamięci sensorycznej. Na skutek, działania tego mechanizmu dochodzi do sytuacji, w której negatywne przeżycia odtwarzane są post factum. Osoba po traumie odczuwa je tak, jakby działy się naprawdę, w danym momencie. Wspomnienia te mają trwały, negatywny wpływ na naszą percepcję świata i nasze relacje z otoczeniem, w tym z innymi ludźmi.

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing ma istotny i bezpośredni wpływ na proces przetwarzania informacji przez ludzki mózg. Terapia działa niezwykle szybko, już po kilku sesjach terapeutycznych przy pomocy procedury EMDR pacjenci odczuwają znacznie mniejszy dystres dotyczący przeżycia traumatycznego.

terapia-procedura-emdr913897.jpg

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

 

ul. Jasna 5/7
96-100 Skierniewice
kopytek.wojciech@gmail.com
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.