Leczenie PTSD

Leczenie PTSD (stresu pourazowego)

ZORIENTOWANA NA TRAUMĘ TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA (TF-CBT) w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD)

 

Czym jest trama i wydarzenie traumatyczne? Trauma – znaczy uraz.

 

 

Wydarzenie traumatyczne jest sytuacją, w której osoba doświadczająca traumy brała udział w wydarzeniu traumatyzującym, lub była jego świadkiem naocznym. Takim wydarzeniem jest śmierć , wypadek lub sytuacja, w której ktoś doznaje poważnych urazów ciała. Reasumując jest to sytuacje w której istniało zatem realne prawdopodobieństwo śmierci lub kalectwa.

 

Metoda procedury przedłużonej ekspozycji PE – (j. ang. Prolonged Exposure) jest jedną z form terapii poznawczo-behawioralnej zorientowaną na terapię traumy, w szczególności PTSD i C PTSD, czyli złożonego zaburzenia stresowego pourazowego. Jest to odmiana PTSD w której osoba cierpiąca wielokrotnie doświadczyła traumy. Terapia metodą przedłużonej ekspozycji (PE) prowadzona jest według oryginalnego programu prof. Edny Foa.

 

Terapia PTSD procedurą przedłużonej ekspozycji została oparta na założeniach teoretycznych modelu terapii poznawczo-behawioralnej. Procedura przedłużonej ekspozycji w 2001 roku uzyskała nagrodę Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej w Stanach Zjednoczonych obecnie jest rekomendowana w terapii traumy. Jest to niezwykle skuteczny i wskazany do rozpowszechnienia standardowy program leczenia w terapii PTSD.

 

Podstawową zaletą PE jest wysoka, potwierdzona w badaniach skuteczność, umożliwiająca pacjentom powrót do równowagi psychicznej. Procedura przedłużonej ekspozycji wykorzystywana jest w terapii świadczonej dla: żołnierzy, policjantów, ofiar czystek etnicznych, gwałtów, pobić, wypadków komunikacyjnych i innych wydarzeń traumatycznych.

 

Terapia procedurą przedłużonej ekspozycji obejmuje 8 do 12 cotygodniowych sesji trwających ok. 90 minut.

 

Zdarzeniami traumatycznymi są:

  • Wypadki - np. wypadek drogowy, katastrofa komunikacyjna, pożar, zawalenie się budynku powódź itp.
  • Sytuacja przemocy - porwanie, gwałt, napaść, udział w strzelaninie udział w walce itp. 
  • Klęski żywiołowe – trzęsienia ziemi, powodzie, pożary,
  • Wydarzeniem traumatycznym może być też doświadczenie przemocy w rodzinie, w miejscu pracy.

Opisane powyżej doświadczenia mają negatywny, wręcz toksyczny wpływ na doświadczające go osoby. Reakcja na wydarzenie traumatyczne jest indywidualna dla każdej osoby, ma na nią wpływ wiele czynników, zarówno wewnętrznych jak i środowiskowych.

 

Zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD):
jest specyficznym zaburzeniem lękowym. Jest ono diagnozowane, jeśli co najmniej w czasie miesiąca po wydarzeniu traumatycznym u człowieka go doświadczającego zachowują się objawy fragmentarycznych, wybiórczych, ale niezwykle intensywnych i nawracających wspomnień traumy, wzbudzenia wegetatywnego czyli problemów ze snem, drażliwości, braku odporności na stres wzmożonych, nieadekwatnych do sytuacji reakcji itp. Występuje również lęki przed sytuacjami mogącymi przypominać sytuację traumatyczną.

 

W PTSD największe niebezpieczeństwo jest czasem przeszłym. Jednak zaburzenie mocji długo się utrzymuje. Zaburzenie stresowe powstaje, gdyż bodźce neutralne, które występują w momencie doświadczenia traumy ulegają generalizacji, uogólnieniu i same wywołują lęk. Obrazuje to sposób w jaki trauma istotnie zmienia, często w bardzo dramatyczny sposób - życie osób ją doświadczających

leczenie-ptsd513852.jpg

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

 

ul. Jasna 5/7
96-100 Skierniewice
psycholog@wojciechkopytek.eu
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.