Kilka słów o mnie

Wojciech kopytek

W mojej praktyce zawodowej prowadzę terapię PTSD, zajmuję się terapią depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości. 

Płaszczyzną, którą uznaję za główny nurt mojej pracy są psychologia stresu i kryzysu, terapia stresu, terapia depresji i lęków. Moją misją jako psychologa i psychoterapeuty jest wprowadzanie pozytywnych zmian w życiu moich pacjentów zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej.

Swoje cele zawodowe realizuję na dwa sposoby. Po pierwsze w gabinecie psychoterapeutycznym, po drugie organizując kursy i szkolenia z zakresu psychologii kryzysu, form radzenia ze stresem oraz webinary, seminaria i warsztaty. Tworzę również podcasty związane z tematyką stresu, depresji, lęków i przeciwdziałania przemocy rozumianej jako zjawisko występujące w różnych sferach życia człowieka.

 

Jako psycholog i psychoterapeuta pomagam każdemu, kto potrzebuje mojej pomocy.

 

Współpracuję z firmami oraz współtworzę na ich potrzeby procesy przemiany mentalnej pracowników, głównie kadry zarządzającej w celu zwiększenia ich efektywności i zysku firmy.

 

Jedyną rzeczą mającą dla mnie realne znaczenie w mojej pracy jest podnoszenie komfortu pracy i wydajności działania moich klientów i jakości ich życia.

 

Kilka słów o mnie:

Jestem absolwentem Uniwersytetu SWPS, psychologiem, psychoterapeutą, coachem interwentem kryzysowym i psychotraumatologiem.

 

Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym. Jest to psychoterapia ukierunkowana na  osiagnięcie wyznaczonych przez pacjenta celów, co ma za zadanie poprawę jakości  jego życia. W tym nurcie terapeutycznym pacjenci sami wyznaczają sobie cele, które chcą osiągnąć. Celami terapii są największe problemy pacjentów uniemożliwiajace im prawidłowe funkcjonowanie.

Moja fascynacja psychologią sięga 1999 roku, natomiast doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej roku 2010, kiedy rozpocząłem pracę w Poradni Zdrowia Psychicznego w skierniewickim szpitalu.
 

Zacząłem zajmować się psychologią kryzysu i interwencji kryzysowej na długo przed tym, zanim powstało pojęcie coachingu antystresowego i antykryzysowego.

 

Prowadzę stworzone dla firm szkolenia i konsultacje z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej, szkolenia z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zajmuję się również profilaktyką i terapią frustracji, terapią lęku i depresji.

 

W ostatnich latach prowadziłem rozległe konsultacje i szkolenia.

 

Mam za sobą zlecenia wykonywane dla korporacji.

 

Oto komu pomagam:

 

Osoby cierpiące na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne, osoby wypalone zawodowo, osoby sfrustrowane i przeżywające kryzys.

 

Pracownicy marketingu, IT i handlu, managerowie średniego i wyższego szczebla pracujący pod silną presją ze strony przełożonych i klientów.

 

W obecnym czasie stres jest częstym i niechcianym kompanem osób pracujących w intensywnym napięciu emocjonalnym. Dzięki stosowaniu technik terapii poznawczo – behawioralnej można skutecznie zniwelować skutki jego działania.

 

Interwencja kryzysowa w biznesie służy pomocy osobom, które pod wpływem wydarzeń często od nich niezależnych znalazły się w sytuacji, w której ich dotychczasowe zasoby są niewystarczające do skutecznego poradzenia sobie z problemem. Interwencja kryzysowa i coaching kryzysowy służą wzmocnieniu zasobów w celu skutecznego poradzenia sobie w sytuacji nowej i trudnej.

 

Jeśli potrzebujesz mojej pomocy w zakresie przeciwdziałania kryzysom, stresowi, depresji i zaburzeniom lękowym twoich pracowników, jeśli chcesz zwiększyć skuteczność ich pracy i efektywność swoją, twojego działu lub twojej firmy zapraszam do kontaktu.

o-mnie218241.png

Wykształcenie:

 • Psychologia - studia magisterskie

 

W trakcie własnego rozwoju zawodowego ukończyłem studia podyplomowe z zakresu:

 • psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej,
 • psychotraumatologii,
 • przygotowania pedagogicznego
 • oraz rozpocząłem studia podyplomowe z zakresu CBT, czyli terapii  POZNAWCZO - BEHAWIORALNEJ w Szkole Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej przy Uniwersytecie SWPS.

 

W mojej praktyce zawodowej prowadzę terapię PTSD - zaburzenia stresowego pourazowego, zajmuję się terapią depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości.

 

Płaszczyzną, którą uznaję za główny nurt mojej pracy są psychologia stresu i kryzysu, terapia poznawczo – behawioralna i coaching stresu, depresji i lęków. Moją misją jako psychologa i psychoterapeuty jest wprowadzanie pozytywnych zmian w życiu moich pacjentów zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej.

 

Swoje cele zawodowe realizuję na dwa sposoby. Po pierwsze w gabinecie psychologicznym/ psychoterapeutycznym, po drugie organizując kursy i szkolenia z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej, form radzenia ze stresem oraz webinary, seminaria i warsztaty. Tworzę również podcasty związane z tematyką stresu, depresji i lęków.

Dodatkowe kwalifikacje oraz członkostwo w stowarzyszeniach branżowych

 • W 2011 roku ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego – ITS oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – SWPS, posiadam uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców.

 

 • Od maja 2011 r. jestem członkiem PTBST - Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym

 

 • Od maja 2012 r. jestem członkiem oraz członkiem rady nadzorczej PSTBiC - Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu i Coachingu.

 

 • Od 15.09.2015 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR

 

 • Od 02.11.2018 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Specjalizuje się w:

 • Psychoterapia Poznawczo - Behawioralna - CBT, studia podyplomowe SWPS Uniwersytet Humanistyczno społeczny od wrzesień 2017r.  
 • Psychologia, studia doktoranckie Instytut Psychologii Polska Akademia Nauk
 • Przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach październik 2014r. – lipiec 2015r.
 • Psychotraumatologia, studia podyplomowe SWPS Uniwersytet Humanistyczno społeczny listopad 2011r. - styczeń 2013r.  
 • Psychologia Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, studia podyplomowe SWPS Uniwersytet Humanistyczno społeczny  październik 2010r. - lipiec 2011r.  
 • Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej, studia podyplomowe SWPS Uniwersytet Humanistyczno społeczny styczeń 2010r. - wrzesień 2010r.  
 • Psychologia, Psychologia Stosunków Międzykulturowych, odbyte liczne kursy specjalizacyjne z wielu gałęzi psychologii, studia magisterskie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej październik 1999r. - październik 2009r. 

Zobacz naszą ofertę!

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

 

ul. Jasna 5/7
96-100 Skierniewice
kopytek.wojciech@gmail.com
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.