Wypalenie zawodowe

Badania nad wypaleniem zawodowym ukazują, że problem ten dotyka około 20% populacji osób czynnych zawodowo. Oznacza to, że jeden na pięciu pracowników odczuwa problemy wynikające właśnie z syndromu wypalenia zawodowego. Co to oznacza dla Ciebie i twojej firmy.

 

1. Dla Ciebie - że masz aż 20 % szans na to, żeby znaleźć się w grupie osób dotkniętych tym problemem.

 

2. Dla firmy-- że 20% pracowników może być nieefektywnych, a to oznacza poważne straty finansowe dla firm i ich właścicieli. 

 

Do tej pory robiono badania nad wypaleniem zawodowym. Dotyczyły one grup takich jak pomóc społeczna, służba zdrowia i nauczyciele. Warto jednak zauważyć że problem ten dotyka każdego.

 

Pierwsze próby opisania zjawiska wypalenia zawodowego podjęto w latach 70. Wiele badań robiono na przestrzeni lat 80. i 90. Początkowo ze strony wielu specjalistów istniał opór przed poważnym traktowaniem go i uznaniem. 

 

Zespół wypalenia zawodowego można diagnozować za pomocą wielu różnych narzędzi. Najpopularniejszym jest MBI (Maslach Burnaut Inwentory) opracowany przez Maslach i Jackson w 1981 r. Do tej pory jest on uznawany za jedno z najprecyzyjniejszych narzędzi do diagnozy tego problemu, w między czasie narzędzie to wielokrotnie modyfikowano. 

 

W chwili obecnej wiemy, że wypalenie zawodowe koreluje np. z depresją i zaburzeniami lękowymi. Jego objawy to: wypalenie emocjonalne, depersonalizacja i obniżenie poczucia dokonań osobistych. Skutki wypalenia to między innymi problemy z zajście w ciążę u kobiet, silny stres, zniszczone życie zawodowe i prywatne. A u firm spadek dochodów i problemy. 

 

Jedna z moich pacjentek była pracoholikiem. Przez dziesięć lat bezskutecznie starała się zajść w ciążę. Miała trzy nieudane próby inwitro. Rzuciła korporację, rozpoczęliśmy terapię, ustąpił stres. Minęły cztery miesiące i obecnie jest w dziewiątym miesiącu ciąży.

 

To, jak wygląda nasze życie pod wieloma względami zależy od nas samych. Warto jest zastanowić się, czy cele, które sobie wyznaczyliśmy i ich osiągnięcie nie niszczą nas samych.

 

PS.

Jeśli masz problemy z którymi sobie nie radzisz skontaktuj się ze mną na bezpłatną niezobowiązującą półgodzinną rozmowę. W jej trakcie sprawdzę, czy jestem w stanie Ci pomóc. Jest to rozmowa, podczas której zdefiniujemy twoje potrzeby oraz ewentualnie ustalimy cele pracy terapeutycznej.

 

 Dzięki niej będę mógł:

 

1. przeanalizować twoją sytuację

2. zobaczyć jakie kroki trzeba podjąć, by zmienić twoje życie

3. oraz sprawdzę czy i jak mogę Ci pomóc jak najszybciej osiągnąć cele.

 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego.


Z uszanowaniem


Wojciech Kopytek

www.wojciechkopytek.eu

email: psycholog@wojciechkopytek.eu

tel.: 695-378-352

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

Psycholog Skierniewice

 

ul. Jagiellońska 32
96-100 Skierniewice
psycholog@wojciechkopytek.eu
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.