Psychoterapia poznawczo - behawioralna

Każda psychoterapia ma za zadanie zmienić zachowanie człowieka. Aby uległo ono trwałej zmianie, musimy zmienić emocje, uczucia, aby zmienić uczucia, najpierw musimy zmienić nasze myśli, których treść ma bezpośredni wpływ na wszystko, czego doświadczamy. To właśnie nasze myśli definiują to, kim jesteśmy, jak żyjemy i co robimy. Głównym celem terapii poznawczo - behawioralnej jest zmiana sposobu myślenia, gdyż właśnie ta zmiana przynosi poprawę jakości życia i umożliwia odczuwanie szczęścia.


 

Cechy terapii behawioralno-poznawczej (CBT)
W psychoterapii behawioralno-poznawczej pacjent stara się zrozumieć zależność między przyczyną a skutkiem własnych problemów. Na skutek wykorzystania technik wchodzących w skład tej formy psychoterapii  pacjent może ocenić swoje dotychczasowe myśli, przekonania, czyny oraz ich konsekwencje. Wybór konkretnej metody wchodzącej w skład tej formy terapii jest dobrany do indywidualnych potrzeb pacjenta. W zależności od przypadku i jego złożoności, psychoterapia w nurcie CBT może być procesem długotrwałym, lub krótkim. Jest jednak bardzo ważna, ponieważ pacjent zyskuje możliwość rozróżnienia swoich emocji, jak również radzenia sobie z nimi. W  psychoterapii behawioralno-poznawczej pacjent sam określa cele terapii, wskazuje jej cel, lub cele. W trakcie psychoterapii terapeuta wraz z pacjentem ukierunkowują pracą na wyeliminowanie problemów wskazanych przez pacjenta. Istotnym elementem CBT jest praca własna pacjenta, którą pacjent wykonuje w czasie pomiędzy sesjami.
Zastosowanie psychoterapii poznawczo – behawioralnej (CBT)

 

Terapia depresji:


Depresja jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych występujących w społeczeństwach obecnego świata. Choroba ta może w każdej chwili dotknąć każdego człowieka. Co roku zapada na nią coraz więcej kobiet, mężczyzn, osób starszych i młodych, tych na emeryturze oraz czynnych zawodowo.
Depresja podobnie jak zaburzenia lękowe prowadzi do nieprawidłowego widzenia świata i siebie w tym świecie. W przeciwieństwie do zaburzeń lękowych, które dotyczą przyszłości, depresja dotyczy przeszłości i przyszłości.


 

Aaron T. Beck stworzył tzw. Triadę poznawczą depresji (Popiel i Pragłowska 2008).

Triada poznawcza w depresji :

1. Negatywny obraz siebie,

2. Negatywny obraz otaczającej rzeczywistości,

3. Negatywna wizja przyszłości,

U osób cierpiących na depresję triada ta stanowi treść przekonań wpływających na utrwalony sposób spostrzegania siebie i innych.

 

Terapia zaburzeń lękowych:

 

W leczeniu - terapii zaburzeń lękowych stosowanych jest wiele rodzajów oddziaływań terapeutycznych. Badania naukowe potwierdziły wysoką skuteczność podejścia dwutorowego, czyli połączenia farmakoterapii oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej (cognitive-behavioral therapy – CBT). W trakcie terapii zaburzeń lękowych istotna jest zmiana sposobu myślenia,  i co za tym idzie sposobu widzenia świata, celem jest wyeliminowanie zniekształceń poznawczych i zmiana schematów poznawczych.


 

Czym są zniekształcenia poznawcze? Zniekształceniami poznawczymi są pewne zniekształcenia naszej percepcji, sposobu widzenia świata. Można je porównać do okularów słonecznych, które zniekształcają naszą percepcję rzeczywistości. To, że przez zielone okulary widzimy świat na zielono, to wcale nie oznacza, że naprawdę on tak wygląda. Właśnie w podobny sposób nasz odbiór rzeczywistości wypaczają zniekształcenia poznawcze.


 

Zniekształcenia poznawcze to myśli zawierające błędy logiczne. Zazwyczaj zniekształcenia te są niezauważalne i stanowią główną cechę myśli automatycznych oraz przekonań stanowiących ich fundament.


 

Istnieją skuteczne formy leczenia depresji i zaburzeń lękowych.


Depresja i zaburzenia lękowe mogą być skutecznie leczone, co może zapobiec wielu, poważnym następstwom. Ważne jest jednak wykrycie objawów, a także skorzystanie z pomocy specjalisty. W leczeniu depresji i zaburzeń lękowych zalecane jest stosowanie leczenia farmakologicznego i psychoterapii, jest to tak zwane leczenie dwutorowe. W wielu przypadkach wystarczy sama psychoterapia. Głównym celem jest odszukanie przyczyny choroby i zmiana świadomości pacjenta.

 

Ps.

Jeśli masz problemy z którymi sobie nie radzisz skontaktuj się ze mną na bezpłatną niezobowiązującą półgodzinną rozmowę. W jej trakcie sprawdzę, czy jestem w stanie Ci pomóc. Jest to rozmowa, podczas której zdefiniujemy twoje potrzeby oraz ewentualnie ustalimy cele pracy terapeutycznej.

 

 Dzięki niej będę mógł:

 

1. przeanalizować twoją sytuację

2. zobaczyć jakie kroki trzeba podjąć, by zmienić twoje życie

3. oraz sprawdzę czy i jak mogę Ci pomóc jak najszybciej osiągnąć cele.

 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego.


Z uszanowaniem


Wojciech Kopytek

www.wojciechkopytek.eu

email: psycholog@wojciechkopytek.eu

tel.: 695-378-352

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

Psycholog Skierniewice

 

ul. Jagiellońska 32
96-100 Skierniewice
psycholog@wojciechkopytek.eu
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.