Mobbing! Jak sobie radzić?

Mobbing! Jak sobie radzić?

 

Istnieje wiele form przemocy. Można wymienić przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną. Wymienione rodzaje przemocy dotyczą przede wszystkim naszego życia prywatnego. Jest jeden szczególny rodzaj przemocy, który w przeciwieństwie do innych dotyczy życia zawodowego – jest to mobbing.

 

Mobbing jest specyficznym rodzajem przemocy psychicznej, można wymienić kilka jego rodzajów. Jednak artykuł ten ma za zadanie opisywać nie rodzaje mobbingu ale jego skutki dla człowieka i jego psychiki.

 

Większość ofiar mobbingu odczuwa lęk, przygnębienie, frustrację, chorują również na depresję, nerwice, pojawiają się zaburzenia psychosomatyczne. Mobber, lub mobberzy (może być ich kilku, wtedy sytuacja osoby poddanej mobbingowi jest bardzo trudna) może, lub mogą skutecznie osaczyć swoją ofiarę odbierając jej często poczucie godności, niezależności, podmiotowości, poniżając ją.

 

W umyśle ofiary mobbingu często powstaje przekonanie, że takie traktowanie owszem, nie powinno się zdarzyć, jednak niewiele można z tym faktem zrobić. Człowiek będąc ofiarą przemocy ma tendencje do przypisywania sobie realnych, lub wymyślonych win będących w jego przekonaniu podstawą złego traktowania. Jest to błędny tok myślenia, w skrajnych przypadkach prowadzący do wybielania sprawców przemocy, mający wiele wspólnego z syndromem sztokholmskim.

 

Najważniejsze to, by nie pozwolić nikomu traktować nas w sposób poniżający, lub uwłaczający nam. W każdej sferze życia, w tym w pracy bardzo istotne są granice, które należy stawiać i nie pozwalać nikomu ich łamać.

 

Jeśli jesteś ofiarą mobbingu zacznij działać:

  • Udaj się po pomoc psychologiczną. Wszelkie bariery uniemożliwiające skuteczne przeciwstawianie się przemocy są tylko w twojej głowie, to tylko błędne wyobrażenia często wynikające z niskiej samooceny.
  • Nagrywaj rozmowy z mobberem (mobbing jest bardzo trudny do udowodnienia w sądzie).
  • Idź do prawnika. Wybierz tego, którego uznasz za najbardziej kompetentnego. Takiego, który będzie miał odwagę i wiedzę na temat możliwości obrony swojego klienta przed przemocą.

 

 

Na koniec najważniejsze: sprawca przemocy tak długo pozostaje jej sprawcą, jak długo ofiara mu na to pozwala. Im szybciej powiesz "stop", tym lepiej dla Ciebie.

 

Ps.

Jeśli dotyka Cię mobbing, silny stres uniemożliwiający sprawne działanie, skontaktuj się ze mną na bezpłatną niezobowiązującą półgodzinną rozmowę. W jej trakcie sprawdzę, czy jestem w stanie Ci pomóc. Jest to rozmowa, podczas której zdefiniujemy twoje potrzeby oraz ewentualnie ustalimy cele pracy terapeutycznej.

 

Dzięki tej rozmowie będę mógł:

 

1. przeanalizować twoją sytuację

2. zobaczyć, jakie kroki trrzeba podjąć, by zmienić twoje życie

3. oraz sprawdzę, czy i jak mogę Ci pomóc jak najszybciej osiągnąć cele

 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego.


Z uszanowaniem


Wojciech Kopytek

www.wojciechkopytek.eu
email: psycholog@wojciechkopytek.eu
tel.: 695-378-352

 

Zdjęcie ilustrujące artykuł przedstawia pudełko, w które spakowano rzeczy osoby mobbingowanej. Jego rzeczy zostały uprzątnięte z jego miejsca pracy bez wiedzy i zgody właściciela podczas nieobecności. Osoba ta z powodu silnego stresu była długo na zwolnieniu lekarskim. Cierpiała na zaburzenia lękowe i zaburzenia psychosomatyczne. Napis "wiecznie chory" wykonała jedna z mobberek "koleżanek" z pracy.

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

Psycholog Skierniewice

 

ul. Jagiellońska 32
96-100 Skierniewice
psycholog@wojciechkopytek.eu
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.