Jak redukować koszty stresu w biznesie?

Jak redukować koszty stresu w biznesie:

 

Stres definicja: „wzajemne oddziaływanie” między pracownikiem a środowiskiem pracy (wystawianie pracownika na zagrożenia związane ze środowiskiem pracy). W takim modelu stres można określić jako mający miejsce, gdy wymagania stawiane przez środowisko pracy przekraczają zdolność pracownika do raczenia sobie z nimi (kontrolowania ich). Określenie stresu w taki sposób koncentruje uwagę na przyczynach stresu związanych z pracą i na niezbędnych środkach kontroli. (Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2007 https://osha.europa.eu/pl/publications/factsheet-8-stress-work-summary-agency-report

 

Stres, lęk i spowodowane nimi zagrożenia psychospołeczne odpowiadają za około 50-60% wszystkich absencji chorobowych!

 

4 na 10 czynnych zawodowo Europejczyków jest zdania iż w ich miejscu pracy problem stresu jest pomijany przez ich pracodawców (badanie ESENER, rok 2000).

 

Wiedza na temat stresu w miejscu pracy a realne działania podejmowane w celu jego redukcji i ochrony pracowników przed stresem

 

Problem stresu w Europie a w Polsce:

 

Europa – wiedza i świadomość problemu stresu wśród menadżerów 79%.  Podejmowanie realnych działań oraz wdrażanie procedur  mających przyczynić się do zmiany sytuacji 26%.

Polska – wiedza na temat problemu a podejmowanie realnych działań zmierzających do poprawy to jedynie 15%.

 

Według badań mniej niż 30% europejskich firm stworzyło procedury umożliwiające im przeciwdziałanie stresowi w miejscu pracy.

(badanie ESENER, rok 2010)

Źródło: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

 

Ps.

Jeśli masz problemy z którymi sobie nie radzisz skontaktuj się ze mną na bezpłatną niezobowiązującą półgodzinną rozmowę. W jej trakcie sprawdzę, czy jestem w stanie Ci pomóc. Jest to rozmowa, podczas której zdefiniujemy twoje potrzeby oraz ewentualnie ustalimy cele pracy terapeutycznej.

 

 Dzięki niej będę mógł:

 

1. przeanalizować twoją sytuację

2. zobaczyć jakie kroki trzeba podjąć, by zmienić twoje życie

3. oraz sprawdzę czy i jak mogę Ci pomóc jak najszybciej osiągnąć cele.

 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego.


Z uszanowaniem


Wojciech Kopytek

www.wojciechkopytek.eu

email: psycholog@wojciechkopytek.eu

tel.: 695-378-352

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

Psycholog Skierniewice

 

ul. Jagiellońska 32
96-100 Skierniewice
psycholog@wojciechkopytek.eu
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.