Jak przetrwać kryzys

Pomocą psychologiczną świaczoną osobom w kryzysie jest interwencja kryzysowa. 

 

Jest ona terapią krótkoterminową skierowaną do osób, znajdujących się w kryzysie psychologicznym. Kryzys psychologiczny ma swoją przyczynę rozmaitych czynnikach środowiskowych i indywidualnych przeżyciach - są to między innymi śmierć bliskiej osoby, wypalenie zawodowe, kryzys związku, nadmiar stresu, zmiana pracy, utrata pracy, pojawienie się pierwszego dziecka. Kryzysu doświadczają ofiary przestępstw, przemocy oraz wypadków i katastrof.

Interwencję kryzysową stosuje się również wobec osób, które są narażone na duży stres w związku z wykonywaną pracą, na przykład policjantów, ratowników medycznych, strażaków, managerów korporacji oraz żołnierzy.

 

Kryzys psychologiczny – kiedy występuje? występuje wtedy, gdy osoby nim dotknięte nie posiadają zasobów umożliwiających im samodzielne wyjście z sytuacji dla nich trudnej, czyli sytuacji kryzysowej, co sprawia iż ich umiejętności radzenia sobie w owych sytuacjach są niewystarczające.

 

Kryzys psychologiczny bazuje zazwyczaj na czterech płaszczyznach:

  • kryzys rozwojowy: Jest to kryzys związany z nieuchronnymi zmianami występującymi w życiu człowieka np. z urodzeniem dziecka czy ukończeniem szkoły, zmianą pracy lub jej utratą, zakończeniem dotychczasowego związku (np. rozwód). Pojawia się, kiedy osoba nim dotknięta wchodzi w nową rolę i nie umie się w niej odnaleźć;

  • kryzys sytuacyjny: pojawia się, w momencie nieoczekiwanego negatywnego doświadczenia powstałego w wyniku niechcianego wydarzenia - śmierci bliskiej osoby, dotknięcia niepełnosprawnością, utratą majątku,

  • kryzys egzystencjalny: najczęściej jest on przeżywany w połowie życia, kiedy człowiek dokonuje bilansu dotychczasowych osiągnięć, efektów podjętych decyzji, jest to tzw kryzys wieku średniego;

  • kryzys środowiskowy: kryzys ten występuje w momencie nagłej zmiany warunków życia w wyniku doświadczenia klęsk żywiołowych np. utrata majątku w wyniku powodzi, pożaru.

 

Wsparcie w interwencji kryzysowej polega na przejściu 12 (lub w razie potrzeby większej ilości) spotkań terapeutycznych. Interwencja kryzysowa pozwala przywrócić osobę cierpiącą społeczeństwu - pacjent nabiera poczucia sensu i zaczyna dostrzegać swoje znaczenie, osoby cierpiące zaczynają obierać cele.

 

Interwencja kryzysowa nie wyeliminuje cierpienia całkowicie, gdyż rany które spowodowały, że dana osoba znalazła się w kryzysie będą zabliźniać się znacznie dłużej niż trwa interwencja, lecz wtedy, jeśli zachodzi taka konieczność można skierować pacjentów na terapię. 

 

Interwencja kryzysowa wzmocni osobę potrzebującą pomocy psychologicznej, da jej odpowiednie umiejętności, wiedzę na temat własnego stanu psychicznego, pełny wgląd w sytuację kryzysową oraz da jej zasoby umożliwiające skuteczne, samodzielne i możliwie najmniej bolesne pokonanie przeciwności losu.

 

Przebieg każdego kryzysu jest odpowiednio długi i każdy człowiek potrzebuje wielu tygodni, by powrócić do normalnego funkcjonowania. W naturalnych warunkach kryzys trwa różnie w zależności od jego charakteru, przyczyn i zasobów osoby dotkniętej kryzysem-  około roku w przypadku żałoby lub do 3 miesięcy (rozpad związku uczuciowego).

 

Ps.

Jeśli masz problemy z którymi sobie nie radzisz skontaktuj się ze mną na bezpłatną niezobowiązującą półgodzinną rozmowę. W jej trakcie sprawdzę, czy jestem w stanie Ci pomóc. Jest to rozmowa, podczas której zdefiniujemy twoje potrzeby oraz ewentualnie ustalimy cele pracy terapeutycznej.

 

 Dzięki niej będę mógł:

 

1. przeanalizować twoją sytuację

2. zobaczyć jakie kroki trzeba podjąć, by zmienić twoje życie

3. oraz sprawdzę czy i jak mogę Ci pomóc jak najszybciej osiągnąć cele.

 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego.


Z uszanowaniem


Wojciech Kopytek

www.wojciechkopytek.eu

email: psycholog@wojciechkopytek.eu

tel.: 695-378-352

 

Zobacz również:

Terapia depresji - jak leczyć depresje!

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

Psycholog Skierniewice

 

ul. Jagiellońska 32
96-100 Skierniewice
psycholog@wojciechkopytek.eu
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.