Psychiczna, fizyczna i ekonomiczna... PRZEMOC

Przemoc można podzielić na: psychiczną (to poniżanie, dogryzanie, obgadywanie, wyśmiewanie się, niszczenie rzeczy drugiej osoby), fizyczną (uderzenia, naruszenie nietykalności osobistej człowieka) oraz przemoc ekonomiczną. W ostatnim przypadku małżeństwo ma układ - ona urodziła dzieci, on pracuje. Ta osoba, która ma dostęp do pieniędzy, niełoży na dom, nie zabezpiecza potrzeb materialnych, wydziela partnerowi minimalne kwoty nie wystarczające na zaspokojenie podstawowych potrzeb domowych.

Albo mąż, który oddaje całą wypłatę żonie, a potem musi prosić ją o jakąś kwotę, żeby pójść z kolegami na piwo albo kupić sobie nową koszulę.

 

Przemoc ciepła jest wtedy, kiedy ktoś jest cholerykiem, wybucha, tworzy sytuację generującą napięcie emocjonalne. Taka osoba swoim negatywnym zachowaniem terroryzuje otoczenie, ale po krótkim czasie uspokaja się.Przemoc chłodna polega na bezwzględnym wyrachowaniu. Chodzi o to, by sprowokować drugiego człowieka, uderzyć w czuły punkt, poniżyć go. Ta przemoc jest bardzo niebezpieczna.

 

Źródło:

Głos Skierniewic i okolicy

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

Psycholog Skierniewice

 

ul. Jagiellońska 32
96-100 Skierniewice
psycholog@wojciechkopytek.eu
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.